Ik­ke et ord om for­sva­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

an­dre mid­ter­for­sva­re­re, der af for­skel­li­ge år­sa­ger ik­ke er til rå­dig­hed for Brønd­by- træ­ner Tho­mas Frank.

Men pyt, den uvan­te kon­stel­la­tion Martin Ørnskov og Jes­per Ju­els­gård gjor­de job­bet ne­de bag­ved.

» Vi er til­fred­se med be­gyn­del­sen på sæ­so­nen. Vi har vun­det to og har haft to Jeg vil­le øn­ske, at jeg kun­ne stå og si­ge, at vi fuld­stæn­dig do­mi­ne­rer og luk­ker den tid­li­ge­re, men vi er vi­de­re til næ­ste run­de – så det er jeg til­freds med, « som Tho­mas Frank sag­de til 3+ eft er kam­pen.

Som alt­så og­så gav en se­mi­fi - na­le­plads i den po­kal­tur­ne­ring, Brønd­by ik­ke har væ­ret ret go­de ven­ner med si­den klub­bens se­ne­ste po­kal­tri­umf ( og ti­tel i det he­le ta­get) i 2008. Men i år har man und­gå­et de se­ne­re års små- pin­li­ge og tid­li­ge exit mod la­ve­re ran­ge­ren­de hold som Vej­le, Hvi­d­ov­re og Var­de.

Årets kamp i Ski­ve blev halv­af­gjort få mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg, da Magnus Eriks­son ban­ke­de en re­tur­bold i kas­sen.

» Der var ting vi var til­fred­se med i før­ste halv­leg, men der var og­så ting, vi skul­le gø­re bed­re i an­den halv­leg. Vi skul­le hæ­ve ni­veau­et og kom­me ud og gø­re det, vi skul­le gø­re. Med stor in­ten­si­tet, « for­mu­le­re­de Tho­mas Frank.

Prop­pen blev dog først en­de­gyl­digt sat i i slut­mi­nut­ter­ne, da et par af Brønd­by- ve­te­ra­ner­ne og­så vil­le le­ge med. Først lag­de Jo­han El­man­der bol­den uden om Ski­ve- ke­e­per med høj­re­fo­den, der­næst brug­te Tho­mas Ka­h­len­berg no­get me­re kraft et lil­le styk­ke læn­ge­re ude­fra.

» Det var årets kamp for dem, og de fi gh­te­de og spil­le­de de­fen­sivt, så det var svært at kom­me igen­nem. Vi vid­ste, at Ski­ve er et godt hold, og de spil­le­de en god kamp. Men det var og­så en kamp, vi skul­le vin­de. Og det gjor­de vi, « sag­de den sven­ske målsco­rer med ha­ne­kam­men, Magnus Eriks­son, li­ge­le­des til 3+.

Og Brønd­by er alt­så nu blandt de sid­ste fi re i po­kal­tur­ne­rin­gen, som klub­ben er­klæ­ret går eft er at vin­de. Indtil vi­de­re er Hol­bæk, HB Kø­ge og nu Ski­ve slå­et for­holds­vist kom­forta­belt ud i den­ne ud­ga­ve. I øv­rigt end­nu uden at luk­ke et ene­ste mål ind. Hvem tal­te om for­sva­ret? Jeg vil­le øn­ske, at jeg kun­ne stå og si­ge, at vi fuld­stæn­dig do­mi­ne­rer og luk­ker den tid­li­ge­re, men vi er vi­de­re til næ­ste run­de – så det er jeg til­freds med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.