Lei­ce­ster vandt i so­fa­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DET FLA­SKER SIG Tot­ten­ham

Det be­gyn­der alt­så at lig­ne no­get for Lei­cesters over­ra­sken­de guld­bej­le­re: Selv når det ik­ke går eft er pla­nen, ud­vik­ler det sig al­li­ge­vel til no­get po­si­tivt. Tirs­dag lig­ne­de det et kri­tisk po­int- tab i top­pen, da hol­det kun fi k ét Pre­mi­er Le­agu­epo­int hjem­me mod West Bromwich Al­bion – men i aft es tab­te for­føl­ger­ne så på stri­be ( Tot­ten­ham, Ar­se­nal og Man­che­ster Ci­ty), og i ste­det end­te Lei­ce­ster rent fak­tisk midt­u­gen med at træk­ke yder­li­ge­re fra. Kas­per Schmeichel og co. har 57 po­int på før­ste­plad­sen.

Mål:

1- 0 Camp­bell ( 15.), 1- 1 Rout­led­ge ( 32.), 1- 2 Wil­li­ams ( 74.)

Mål:

Mål:

1- 0 Lal­la­na ( 34.), 2- 0 Mil­ner ( 41.), 3- 0 Fir­mi­no ( 57.)

Nu tro­e­de man li­ge … Eft er seks sej­re på stri­be blev det nær­mest reg­net for gi­vet, at Tot­ten­ham i aft es vil­le nå op på den sy­ven­de – og en tan­ge­ring af re­kor­den fra 1967. Og så tab­te hol­det 0- 1 til West Ham.

Chri­sti­an Erik­sen og co. har el­lers gjort me­get for at ud­vi­ske de dér li­ge ved og næ­sten­kol­laps, der har hær­get i åre­vis. Tot­ten­ham har fak­tisk i alt hen­tet 17 po­int i den­ne sæ­son i kam­pe, hvor man er kom­met bag­ud. Det lyk­ke­des ba­re ik­ke i aft es i et af de små Lon­don- der­by­er. Og så på træ­ner Mauri­cio Po­chet­ti­nos 44- års fød­sels­dag. Når alt kom­mer til alt, er Tot­ten­ham dog sta­dig det hold i top- 4 i bedst form .

Har­ry Ka­ne er svær at kom­me udenom. An­gri­be­ren kan sta­dig bli­ve man­den, der sen­der gul­det til det nord­li­ge Lon­don for før­ste gang si­den 1961. I aft es mod West Ham brænd­te han et par af de sto­re chan­cer. Hav­de han sco­ret på dem, hav­de Tot­ten­ham vun­det sin sy­ven­de sejr på stri­be og hav­de lig­get num­mer et i Pre­mi­er Le­ague. Nu må de ven­te lidt end­nu, må­ske…

Hjem­me mod Ar­se­nal, ude mod Aston Vil­la, hjem­me mod Bour­ne­mouth

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.