LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I aft en får vi en klar pej­ling på, hvem der bli­ver dansk me­ster, når to af bej­ler­ne tør­ner sam­men i Her­ning.

Book­ma­ker­ne har vur­de­ret kam­pen mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn stort set li­ge med gæ­ster­ne som me­get små fa­vo­rit­ter, men den vur­de­ring de­ler Od­dset- spil­ler­ne ik­ke.

Her er der nem­lig gan­ske stor tro på de kø­ben­havn­ske gæ­ster, som har til­truk­ket sig over halv­de­len af al­le pen­ge­ne i aft enens guld­brag, mens blot 20 pro­cent af pen­ge­ne er sat på FC Midtjyl­land- sejr.

» Od­dset- spil­ler­nes tro på FCM har el­lers væ­ret stor op til klub­bens se­ne­ste to kam­pe. Bå­de imod Man­che­ster Uni­ted på ude­ba­ne i Eu­ro­pa Le­ague og op til kam­pen i Su­per­liga­en imod AaB var til­tro­en enorm til de midtjy­ske ul­ve, men den­ne ten­dens er på blot en uge vendt på ho­ve­d­et, « si­ger HansHen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.