2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gra­na­da fi k fuld va­lu­ta ud af træ­ner­fy­rin­gen i før­ste hug. Un­der José Gon­za­lez hen­te­de man en fl ot sejr ude over Depor­ti­vo La Coru­na, og det bør man føl­ge op mod Spor­ting Gi­jón. Gæ­ster­ne er nem­lig dår­ligt kø­ren­de med nu fem kam­pe i træk uden sejr, og hvad vær­re er, har man he­le to stam­spil­le­re i ka­ran­tæ­ne. Is­ma Lopez og Na­cho Ca­ses er nem­lig beg­ge ude på den kon­to, mens Ber­nar­do Espi­nosa er ude med ska­de og oveni er det sæ­so­nens læng­ste ude­ba­ne­tur, da de to hold lig­ger i hver sin en­de af lan­det. Et spil for­sø­ges på 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.