1,53

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er vir­ke­lig svært at se det her ud­vik­le sig til en må­l­fest. Det er to af ræk­kens mest må­l­fat­ti­ge hold, som tør­ner sam­men i en kamp af stor be­ty dning. Hull har væ­ret me­get svær at sco­re på un­der Ste­ve Bru­ce, og selv om man i Abel Her­nan­dez har en af de bed­ste off en­si­ve kort i ræk­ken, er he­le 14 af 17 hol­dets ude­kam­pe endt med to mål el­ler fær­re. Bir­m­ing­ham har ræk­kens må­ske bed­ste må­l­mand i To­masz Kuszczak, hvil­ket har for­vand­let hol­det til en se­ri­øs bej­ler til play­off . Selv om Od­dset ik­ke er det hø­je­ste, vir­ker det som et me­get sik­kert spil.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.