3,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Top­brag i Su­per­liga­en, der sag­tens kan en­de uden vin­der. FC Kø­ben­havn er gi­vet­vis gan­ske godt til­freds med ét po­int på ude­ba­ne hos en af de to kon­kur­ren­ter om gul­det, og man kom­mer nok til at se hol­det kom­me no­gen­lun­de på sam­me må­de som i eft er­å­ret, hvor det blev 0- 0 eft er en re­la­tivt chan­ce­fat­tig fo­re­stil­ling. FC Midtjyl­land skal re­elt set gå eft er at vin­de, hvis man vil nå gul­det, men im­po­ne­re­de ik­ke mod AaB og var ret be­set hel­dig med at få et for­kert dømt straff es­park sin vej. På en død dag uden de sto­re al­ter­na­ti­ver prø­ves kryd­set i topkam­pen.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.