Do­nald Tusk til øko­no­mi­ske mi­gran­ter: Hold jer væk

BT - - NYHEDER -

Hold jer væk fra Eu­ro­pa! Så klar er be­ske­den fra EU- præ­si­dent Do­nald Tusk til ver­dens øko­no­mi­ske mi­gran­ter, ef­ter han i går holdt mø­de i At­hen med den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras om flygt­nin­ge­kri­sen.

» Jeg øn­sker at ap­pel­le­re til al­le jer po­ten­ti­el­le ulov­li­ge øko­no­mi­ske mi­gran­ter, uan­set hvor I er fra: Lad væ­re med at kom­me til Eu­ro­pa. Tro ik­ke på smug­ler­ne. Lad væ­re med at ri­si­ke­re je­res liv og je­res pen­ge. Det vil alt sam­men væ­re for in­gen­ting, « sag­de Tusk.

Mø­det med den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster sker for­ud for næ­ste uges top­mø­der om flygt­nin­ge- og mi­gra­tions­kri­sen. Se­ne­re i går drog for­man­den for Det Eu­ro­pæ­i­ske Råd vi­de­re til Tyr­ki­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.