Di­ne smer­ter

BT - - SUNDHED -

Dyrk din krop Lær at me­di­te­re, la­ve afl ed­ning el­ler af­spæn­ding. Find en form, som vir­ker for dig. Smer­ten vil sta­dig væ­re der, men me­di­ta­tio­nen og af­spæn­din­gen kan fj er­ne no­get af den stress, som smer­ten gi­ver. Gør det jævn­ligt – ger­ne hver dag. Søg fæl­les­skab Du er ik­ke ale­ne. Søg sam­men med an­dre i sam­me si­tu­a­tion, som for­står dig. Gen­ken­del­se og for­stå­el­se hos an­dre, der har det som dig, kan væ­re gi­ven­de og dæm­pe din even­tu­el­le angst. Und­gå ka­ta­stro­fe­tænk­ning ’ Det bli­ver nok vær­re!’. ’ Læ­ger­ne har nok ik­ke for­talt mig alt.’ Lær at iden­ti­fi ce­re den slags tan­ker og er­stat dem med po­sit­ve tan­ker, f. eks. ’ det skal nok gå’ el­ler ’ jeg kan godt kla­re det’. Ka­ta­stro­fe­tan­ker ri­si­ke­rer at for­vær­re din smer­te. Se hvor du går Det er let­te­re sagt end gjort, men selv et lil­le fald kan ud­lø­se lang­va­rig smer­te. Fjern evt. fald­gru­ber fra hjem­met og vær al­tid op­mærk­som, når du går uden­for. Spi­ser du smer­temad? Hold øje med, hvad du har spist, når du mær­ker smer­te. Nog­le fø­de­va­rer, som f. eks. stærk mad, koff ein­hol­di­ge drik­ke­va­rer og mæl­ke­pro- duk­ter, kan frem­kal­de el­ler for­vær­re smer­te. Klæd dig eft er vej­ret Tjek vej­r­ud­sig­ten og sørg for at hol­de dig varm og tør. Fug­tigt og koldt vejr kan for­stær­ke smer­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.