Sha­ron: Jeg fandt Ozzy i sen­gen med bar­nepi­ge

BT - - NYHEDER -

UT­RO­SKAB Ken­dis­par­ret Sha­ron og Ozzy Os­bour­ne har si­den de­res æg­te­skabs begyndelse i 1982 fle­re gan­ge op­t­rå­dt sam­men på tvskær­men, blandt an­det i re­a­li­typro­gram­met ’ The

Os­bour­nes’. Nu ta­ler Sha­ron Os­bour­ne ud i sit eget tal­ks­how, skri­ver Tor­on­to Sun. Her for­tæl­ler hun, hvor­dan par­rets æg­te­skab ik­ke al­tid har væ­ret en dans på ro­ser, hvor ek­sem­pel­vis ut­ro­skab har præ­get for­hol­det.

» Jeg fan­ge­de to af bør­ne­nes bar­nepi­ger i sen­gen med Ozzy på for­skel­li­ge tids­punk­ter, « si­ger Sha­ron i tal­ks­howet iføl­ge Tor­on­to Sun.

Den bri­ti­ske sku­e­spil­ler og tv- vært er dog helt over­be­vist om, at Ozzy ik­ke kan be­brej­des for ut­ro­ska­ben, da han den­gang bå­de var stof- og al­ko­hol­mis­bru­ger. På trods af at Sha­ron valg­te ik­ke at klan­dre Bla­ck Sab­bat­hsan­ge­ren for at ha­ve væ­ret ut­ro, tog hun al­li­ge­vel af­fæ­re. I sid­ste en­de valg­te hun nem­lig at an­sæt­te en helt an­den ty­pe bar­nepi­ge til at pas­se par­rets tre børn. » Jeg end­te til sidst med at hy­re en bar­nepi­ge, der hed­der ’ Big Da­ve’, « si­ger Sha­ron Os­bour­ne. / r i t zau/ FO­KUS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.