BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’ Dron­nin­gens slot­te’

Do­ku­men­tar Selv om jeg som jour­na­list har få­et lov til at mær­ke hi­sto­ri­ens vin­ge­sus og den kon­ge­li­ge glans, når jeg har væ­ret in­den­for i et par af de dan­ske, kon­ge­li­ge slot­te, har jeg kun få­et et kort tit. Så jeg skal me­get kig­ge med, når Dron­nin­gen slår dob­belt­dø­re­ne op til fl ere af de pri­va­te ge­mak­ker på fi re af slot­te­ne.

DR1 SØN­DAG KL 20.00 BENJA­MIN MUNK LUND Sport­s­chef

Fod­bold

Superliga Stå­le Sol­bak­ken og Glen Rid­ders­holm hav­de nog­le skøn­ne kam­pe mod hin­an­den som hen­holds­vis FCK- og FCMtræ­ner. Nu er Rid­ders­holm så i AGF, og jeg skal be­stemt se de to træ­ne­re i ind­byr­des op­gør søn­dag aft en.

3+ SØN­DAG KL. 18.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.