Kron­prin­s­par­ret

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV- GUIDE -

Kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Mary har net­op af­slut­tet en of­fi - ci­el rej­se til Sau­di Ara­bi­en. DR fulg­te par­ret på tu­ren og gi­ver i det­te pro­gram ind­blik i kron­prin­s­par­rets mø­de med det kon­tro­ver­si­el­le land. Kron­prin­s­par­ret var af sted med en ræk­ke mi­ni­stre og 43 dan­ske virk­som­he­der for at sty rke sam­han­de­len mel­lem de to lan­de. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.