Fod­bold

BT - - TV- GUIDE -

Der er top- og lo­ka­l­op­gør, når Chri­sti­an Erik­sen og Tot­ten­ham hjem­me på Whi­te Hart La­ne ta­ger imod Ar­se­nal. Beg­ge mand­ska­ber er med i kam­pen om det en­gel­ske mester­skab, hvor de jag­ter Lei­ce­ster på 1. plad­sen. Beg­ge hold skuff ede i midt­u­ger­un­den, hvor "Spurs" tab­te ude til West Ham, mens "The Gun­ners" tab­te hjem­me til Swan­sea. 6' eren: 13.00 og TV3+: 13.45

Sa Sam Witwi­cky har holdt lav pro­fi fill med d sin kæ­re­ste Car­ly si­den sit sid­ste in­ter­mezzo med trans­for­mer­s­ro­bot­ter­ne, men da en far­lig hem­me­lig­hed duk­ker op på den mør­ke si­de af må­nen, må han igen hjæl­pe de go­de au­to­bot­ter i kam­pen mod de­cep­ti­co­ner­ne, der øn­sker at ta­ge mag­ten over jor­den og men­ne­ske­he­den. Som kon­fl ik­ten mel­lem de for­skel­li­ge Trans­for­mers eska­le­rer, kom­mer Chi­ca­go i fa­re. TV 2: 21.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.