Fod­bold

BT - - TV- GUIDE -

AGF ta­ger imod F. C. Kø­ben­havn i 20. spil­ler­un­de. Syv ud af de se­ne­ste ti ind­byr­des op­gør er endt uaf­gjort, og det slut­te­de og­så uden vin­der, da de se­ne­st mød­tes i au­gust. De to mand­ska­ber kom for­nuft igt fra start i sæ­son­pre­mi­e­ren, hvor FCK slog Es­b­jerg, mens AGF spil­le­de uaf­gjort mod OB, og her spil­le­de aar­hu­si­a­ner­ne en fl ot 1. halv­leg. TV3+: 17.00

Da vi­ce­kri­mi­nal­kom­mis­sær Carl l M Mørck k fi nder et gam­melt nødopkald fra en pi­ge ved navn Kim­mie, genåb­ner han sa­gen om et dob­belt­mord på et tvil­lin­ge­par, der fandt sted 20 år tid­li­ge­re. Den­gang pe­ge­de po­li­tiets ef­ter­forsk­ning på, at sa­gen hav­de for­bin­del­ser til en grup­pe ele­ver fra en nær­lig­gen­de kostsko­le, men sa­gen blev luk­ket, for­di en lo­kal sær­ling er­klæ­re­de sig skyl­dig og blev dømt for mor­de­ne. TV 2: 21.00

C

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.