Ham­mer­slag

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV- GUIDE -

Pro­gram­met be­gyn­der i Hol­te, hvor mæg­ler­ne skal gæt­te pri­sen på et helt spe­ci­elt hus fra 2015, der er be­klædt med tegl fra top til tå. Der­ef­ter går tu­ren vi­de­re til Lyng­by, hvor der skal sæt­tes pris på et æl­dre hus, der lig­ger tæt op ad en tra­fi - ke­ret vej. Aft enens tred­je og sid­ste bo­lig lig­ger og­så i Lyng­by. Den er fra 1960 og er teg­net af sæl­ge­ren. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.