Ny­byg­ger­ne

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV- GUIDE -

Af­gø­rel­sens ti­me nær­mer sig! Der er to rum på pro­gram­met, da del­ta­ger­ne bå­de skal la­ve hu­sets sid­ste ba­de­væ­rel­se og en­tréen. Det gik rig­tigt godt med Man­ne og Fre­de­riks før­ste ba­de­væ­rel­se, og der­for går de i gang med det an­det fyld­te af selv­til­lid – men hur­tigt vi­ser det sig, at det­te ba­de­væ­rel­se bli­ver de­res vær­ste ma­re­ridt! TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.