SØN­DERJY­SKE GEN

BT - - SPORTEN - PLAY­OFF

I de se­ne­ste 11 år har DM- vin­de­ren hed­det en­ten Søn­derjy­ske el­ler Her­ning. Og den ten­dens må ger­ne slut­te, hå­ber den er­far­ne is­ho­ck­eyjour­na­list.

» Det vil væ­re for­fri­sken­de med en ny me­ster. Jeg tror, man­ge sav­ner for­ny­el­se i top­pen. Det vil væ­re for­fri­sken­de, hvis for ek­sem­pel Es­b­jerg, Fre­de­riks­havn el­ler Oden­se over­ra- sker. Men som det ser ud i øje­blik­ket, er Søn­derjy­ske det bed­ste hold, « for­kla­rer Pe­ter Fred­berg.

Aal­borg og Gentofte kæm­pe­de læn­ge om den sid­ste plads i play­off, og først­nævn­te løb med den af­gø­ren­de ot­ten­de­plads.

» Jeg er over­ra­sket over, at det lyk­ke­des Aal­borg at kom­me med i slut­spil­let. Gentofte har om­vendt skuf-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.