DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

For et par da­ge si­den kun­ne vi be­ret­te om en spil­ler, der vandt he­le 1,5 mil­li­o­ner kro­ner på Od­dset, men det var og­så eft er en ind­sats på 10.000 kro­ner.

At det og­så kan la­de sig gø­re at vin­de sto­re pen­ge for små ind­sat­ser, be­vi­ste en spil­ler fra Glo­strup ons­dag aft en, da han med blot tre kam­pe ram­te odds 1.117 og med en ind­sats på 20 kro­ner der­for kun­ne gå i kio­sken og hæ­ve in­tet min­dre end 22.340 kro­ner i ge­vinst.

Op­skrift en var tre ude­sej­re fra Bun­des­liga­en og Pre­mi­er Le­ague. Først skul­le Jan­nik Vester­gaard og Wer­der Bre­men hen­te tre po­int i Le­ver­ku­sen, hvil­ket lyk­ke­des med en sejr på 3- 1, mens det og­så var lu­ret, at Mainz til odds 20 vil­le vin­de på Al­li­anz Are­na over Bayern Mün­chen.

Sid­ste del af kupo­nen var en Swan­sea- sejr på ude­ba­ne over Ar­se­nal, og med en sejr på 2- 1 sik­re­de ’ Sva­ner­ne’ kupo­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.