2,25

BT - - SPORTEN -

Det er sin sag at spil­le på et hold, der ik­ke har vun­det i 25 kam­pe i træk, men der er me­ning med gal­ska­ben. Pa­ris FC har nem­lig set klart bed­re ud i de se­ne­ste kam­pe. Træ­ner Je­an Luc Vas­seur er gå­et til­ba­ge til sit fo­re­truk­ne off en­si­ve sy­stem, og hav­de det ik­ke væ­ret for to rø­de kort i Nancy, kun­ne det nemt væ­re ble­vet til po­int mod fø­rer­hol­det. Man mø­der et Ajac­cio- hold i god form, men som og­så er hårdt ramt af ka­ran­tæ­ner til Jo­ris Sai­na­ti, Jo­han Ca­val­li og Laurent Aber­gel, og spe­ci­elt de to sidst­nævn­te gør ondt at und­væ­re. Der­for prø­ves et spil på X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.