2,75

BT - - SPORTEN -

Der må næ­sten væ­re lagt op til mål i den­ne kamp. AaB har Ras­mus Würtz i ka­ran­tæ­ne, hvil­ket er en stort de­fen­sivt tab, mens Ken­neth Emil Pe­ter­sen ud­gik i pau­sen af kam­pen i Her­ning og for­ment­lig hel­ler ik­ke bli­ver, mens al­le de off en­si­ve ka­no­ner er klar. OB har gan­ske som AaB stær­ke off en­sivt, selv eft er sal­get af Emil Lar­sen, men er og­så svæk­ket de­fen­sivt af ka­ran­tæ­ner til Ari Sku­la­son og Mat­hi­as Gre­ve ( sidst­nævn­te dog og­så off en­sivt), og da de to hold mød­tes i eft er­å­ret, var det de­ci­de­ret chan­ce- og mål­or­gie. Gå eft er mini­mum fi re mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.