1,85

BT - - SPORTEN -

Så er det tid til slut­spil i ho­ck­ey, og der­med og­så tid til at spil­le på få mål. For hvor de sid­ste run­der i grund­spil­let som re­gel er må­l­ri­ge, så er det mod­sat­te gæl­den­de i slut­spil­let, og her gæl­der det den før­ste kamp i en på for­hånd me­get jævn­byr­dig kvart­fi na­le­se­rie. Oden­se er nor­malt et gi­gan­tisk over- hold, men net­op ude­kam­pe­ne i Her­ning i den­ne sæ­son har ik­ke væ­ret spe­ci­elt må­l­ri­ge og hvor Oden­se godt nok er et me­get må­l­rigt hold, så er Her­ning det stik mod­sat­te. I en før­ste kamp, hvor det me­get nemt kan bli­ve nervøst, lug­ter det ik­ke af mål.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.