Pa­pe: Kjer sad ik­ke for bor­den­den

BT - - NYHEDER -

MI­STIL­LID Sø­ren Pa­pe, De Kon­ser­va­ti­ves for­mand, er ik­ke enig i den ver­sion af kri­se­mø­det på Ma­ri­en­borg, som den tid­li­ge­re mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V) har gi­vet til Po­li­ti­ken Kjer har ud­talt, at hun sad med til for­hand­lin­ger­ne i sid­ste uge, da stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) for­søg­te at lø­se kri­sen i blå blok.

» Der ske­te man­ge ting på Ma­ri­en­borg. De for­hand­lin­ger, der var, fo­re­gik med stats­mi­ni­ste­ren for bor­den­den, og det var det, der var vig­tigt for os.

Hvis en af­gå­et mi­ni­ster har brug for at si­ge det, som hun har sagt, så er det helt fint med mig. Det bæ­rer vi over med, « si­ger Pa­pe.

De Kon­ser­va­ti­ve væl­te­de Eva Kjer Han­sen som mi­ni­ster, for­di par­ti­et var util­freds med hen­des reg­ne­me­to­der i land­brugs­pak­ken. In­den Løk­ke for­søg­te at red­de mi­ni­ste­ren og la­ve en til­lægs­af­ta­le, hav­de De Kon­ser­va­ti­ve gjort det klart, at de vil­le ud­van­dre, hvis Eva Kjer Han­sen delt­og.

» Vi sag­de, at vi kan ik­ke ha­ve en mi­ni­ster sid­den­de for bor­den­den, som vi ik­ke har til­lid til. Det var stats­mi­ni­ste­ren, der sad for bor­den­den. Hun må si­ge, hvad hun vil, « si­ger Pa­pe.

Tirs­dag i sid­ste uge hav­de De Kon­ser­va­ti­ve med­delt, at par­ti­et ik­ke læn­ge­re hav­de til­lid til Eva Kjer Han­sen som mi­ni­ster. Sid­ste lør­dag valg­te hun at træk­ke sig som mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.