1. Den stol­te far

BT - - NYHEDER -

Bå­de i Dan­mark og Sve­ri­ge har de kon­ge­li­ge født på al­min­de­li­ge ho­spi­ta­ler, og der er tra­di­tion for, at den stol­te far ta­ger imod pres­sen og op­ly­ser mål og vægt på den lil­le ny gan­ske kort ef­ter føds­len. Prins Da­ni­el stil­le­de op til pres­se­mø­de blot lidt over to ti­mer ef­ter føds­len af prins Oscar ons­dag af­ten. No­gen­lun­de det sam­me var til­fæl­det, da en glad kron­prins Fre­de­rik i ja­nu­ar 2011 kun­ne for­tæl­le, at han var ble­vet far til tvil­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.