Ken­dis­ser

BT - - NYHEDER -

Sam­me år op­ret­te­de han in­ve­ste­rings­fir­ma­et So­lo Ca­pi­tal. Iføl­ge eget ud­sagn har han nu tjent så godt på for­ret­nin­gen, at han kan træk­ke sig til­ba­ge.

» Jeg kom til et punkt for et år si­den, hvor So­lo Ca­pi­tal kla­re­de sig så godt, at jeg ik­ke be­hø­ve­de at bru­ge al min tid på at fo­ku­se­re på det, så jeg be­slut­te­de mig for at træ­de et skridt til­ba­ge, « sag­de han til ma­ga­si­net Glo­bal Ci­tizen.

Og imens dan­ske po­li­ti­ke­re i dag dis­ku­te­rer, hvem der har an­sva­ret for skan­da­len, har Sanjay Shah haft travlt med at tæl­le og bræn­de mil­li­o­ner af. Iføl­ge ma­ga­si­net Glo­bal Ci­tizen var han i 2014 i hvert fald god for in­tet min­dre end 280 mil­li­o­ner dol­lar. Ar­ran­ge­rer kon­cer­ter Hans yng­ste søn fik som to­årig di­ag­no­sen au­tis­me, og si­den da har Sanjay Shah væ­ret de­di­ke­ret vel­gø­rer.

I si­ne un­ge da­ge vend­te han pla­der som dj, og nu ar­ran­ge­rer han events og kon­cer­ter for en au­tis­me- for­e­ning. En gav­mild­hed, han og­så vel­vil- ligt har la­det sig in­ter­viewe om. Til uden­land­ske me­di­er for­tæl­ler han blandt an­det, at Prin­ce vil­le ha­ve lil­la gar­di­ner og duft­lys i om­klæd­nings­rum­met, mens El­vis Co­stel­lo hav­de pro­ble­mer med det var­me kli­ma.

Og da rap­pe­ren Snoop Dogg kom et smut for­bi, pra­le­de han med det på Fa­ce­book. » Jeg lag­de bil­le­der på Fa­ce­book, og in­gen tro­e­de på, at det var ham. Al­le tro­e­de, jeg hav­de hy­ret en loo­k­a­li­ke, « si­ger Sanjay Shah til ma­ga­si­net Glo­bal Ci­tizen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.