Und­gå mis­brug af...

BT - - NYHEDER -

Tjek din bank­kon­to Sørg for jævn­ligt at kon­trol­le­re den bank­kon­to, du har knyt­tet til dit kort, så du op­da­ger evt. mistæn­ke­li­ge træk. I til­fæl­de af tegn på svin­del, kon­takt straks din bank og få kor­tet spær­ret.

An­ti­viruspro­gram Sørg for al­tid at ha­ve et ef­fek­tivt an­ti­viruspro­gram og op­da­te­re­de ver­sio­ner af ba­sis­softwa­re på din com­pu­ter. Op­da­te­ring af sty­re­sy­stem

An­vend al­tid op­da­te­re­de ver­sio­ner af dit sty­re­sy­stem, din web­brow­ser og dit email­pro­gram. Slå au­to­ma­tisk op­da­te­ring til, hvor det er mu­ligt.

Trå­d­lø­se net­værk Gå ik­ke på trå­d­lø­se net­værk, du ik­ke har til­lid til, og brug dem slet ik­ke til net­bank og han­del.

Ved­hæf­te­de fi­ler Vær ek­stra op­mærk­som, når du åb­ner ved­hæf­te­de fi­ler. De kan in­de­hol­de virus. Pas især på fi­ler med un­der­li­ge el­ler lok­ken­de nav­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.