12 mo­bi­ler fun­det i Kr­udt­tøn­de- sa­gen

BT - - NYHEDER -

TER­ROR 12 mo­bil­te­le­fo­ner - og mu­lig­vis end­nu fle­re - har fem per­so­ner, som har væ­ret sig­tet i Kr­udt­tøn­desa­gen, væ­ret i be­sid­del­se af i fængs­let. Det med­del­er ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) i en pres­se­med­del­el­se.

Hidtil har det væ­ret frem­me, at der er ble­vet fun­det ot­te te­le­fo­ner. Ter­r­or­til­tal­te må ik­ke ha­ve mo­bil­te­le­fo­ner el­ler ad­gang til net­tet, og be­søg og bre­ve bli­ver skar­pt kon­trol­le­ret.

Der er ik­ke rejst til­ta­le mod den fem­te mand, som har væ­ret sig­tet i sa­gen. Men fi­re mænd i al­de­ren 20- 31 år er an­kla­get for med­vir­ken til ter­r­o­ris­me ved at ha­ve hjul­pet den dræb­te Omar El- Hus­se­in med hans an­greb.

Omar El- Hus­se­in skud­dræb­te to per­so­ner og sår­e­de seks be­tjen­te i fe­bru­ar 2015, da han an­greb et de­bat­mø­de i Kr­udt­tøn­den og en kon­fir­ma­tion i Den Jø­di­ske Sy­na­go­ge i Kø­ben­havn.

Ved et sam­råd i slut­nin­gen af ja­nu­ar op­ly­ste Sø­ren Pind, at de til­tal­te hav­de haft ad­gang til syv te­le­fo­ner, og at man der­for vil­le for­sø­ge at skær­pe op­sy­net. Men tirs­dag kom det frem, at man hav­de fun­det end­nu en te­le­fon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.