Ja, i dag ræ­ser de ri­ge ba­re gri­nen­de for­bi

BT - - DEBAT -

KAR­STEN HØNGE

er, at det skal straff e folk, så det kan mær­kes. Når det kom­mer til øko­no­mi, mær­kes det enormt for­skel­ligt. Nog­le træk­ker ba­re på skul­de­ren, og an­dre kan vir­ke­lig mær­ke det. In­den for nog­le om­rå­der er straff en al­le­re­de diff eren­ti­e­ret. Og i for­hold til ad­færds­re­gu­le­ring tror jeg vir­ke­lig, det vil kun­ne be­ty­de no­get. Dem, der har man­ge pen­ge, er jo ba­re li­geg­la­de, som reg­ler­ne er i dag.

IDÉEN MED STRAFFESYSTEMET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.