Ed gam­le ken­din­ge

BT - - KULTUR -

Net­fl ix

C Mo­re rets­sag. Ej at for­veks­le med ’ Ame­ri­can Cri­me Story’ – en an­den ny an­to­lo­gi­se­rie, hvor Cu­ba Gooding Jr. spil­ler O. J. Simp­son. Vi­a­play ( 16. marts).

Will Ar­nett fra ’ Ar­re­sted De­ve­l­op­ment’ og ’ BoJa­ck Hor­se­man’ spil­ler den stor­ly­ven­de selv­hjælps­guru Chip i den­ne ko­me­di­e­se­rie, hvor bå­de han og hans bed­ste ven ( David Sul­li­van fra ’ Pri­mer’) fo­rel­sker sig i sam­me ser­vi­tri­ce. Chri­stop­her Mintz- Plas­se fra ’ Su­per­bad’ og ’ Ki­ck- Ass’ er og­så med.

( 11. marts). Jo­hn Rid­ley, der vandt en Oscar for sit ma­nuskript til ’ 12 Years a Sla­ve’, står bag den­ne kri­mi- an­to­lo­gi med Ti­mo­t­hy Hut­ton og Fe­li­ci­ty Huff man. Før­ste sæ­son er den tragi­ske for­tæl­ling om et mord og den eft er­føl­gen­de

En se­ri­e­ver­sion af Ste­ven So­der­berg­hs fi lm fra 2009 med El­vis’ bar­ne­barn Riley Keough i ho­ved­rol­len som Chri­sti­ne Re­a­de, der stu­de­rer jura og sam­ti­dig bli­ver cal­l­girl i New York. Mary Lynn Ra­jskub ( Chloe i ’ 24’) med­vir­ker og­så, og den velan­se­te in­de­pen­dent- fi lm­ska­ber Lod­ge Ker­ri­gan står bag halv­de­len af før­ste sæ­son.

( 12. april).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.