BMW fyl­der 100 år

BT - - BILER -

BMW fejrer 100 år i år, og helt præ­cist kan fir­ma­et fø­re si­ne rød­der til­ba­ge til 7. marts 1916, hvor Karl Rapp og Gu­stav Ot­te fu­sio­ne­re­de de­res to virk­som­he­der til det, der se­ne­re blev til BMW. Op­rin­de­ligt pro­du­ce­re­de virk­som­he­den fly­mo­to­rer, hvil­ket for­kla­rer log­o­et – en pro­pel i om­drej­nin­ger. Sel­ve log­o­et blev dog først in­tro­du­ce­ret i slut­nin­gen af 1920er­ne, og de blå og hvi­de far­ver er ta­get fra Bay­erns del­stats­flag. Fa­brik­ken fejrer ju­bilæ­et lø­ben­de i lø­bet af året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.