J. Lo: Jeg bli­ver bed­re med åre­ne

BT - - TV/RADIO -

Selv­til­li­den fejl­er in­tet hos san­ge­ren Jen­ni­fer Lopez, der til Pe­op­le Ma­ga­zi­ne for­tæl­ler, at hun kun bli­ver bed­re og bed­re med åre­ne. Den 46- åri­ge stjer­ne si­ger til bla­det, at jo læn­ge­re hun er i bran­chen, de­sto bed­re bli­ver hun.

» Når man be­gyn­der i den­ne bran­che, tæn­ker man: ’ Det her kom­mer til slut­te på et be­stemt tids­punkt’ el­ler ’ hvis jeg når en sær­lig al­der, vil jeg ik­ke læn­ge­re væ­re re­le­vant, « si­ger po­p­stjer­nen til Pe­op­le Ma­ga­zi­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.