’ Drop så de

BT - - SPORTEN - NED­T­UR

er­kend­te, at man in­den kam­pen hav­de sat næ­sen op eft er sejr.

» Vo­res ind­led­ning på kam­pen var god­kendt. Men blot fi re da­ge eft er topkam­pen i Her­ning kom spil­ler­ne til at mang­le ener­gi, eft er­hån­den som kam­pen skred frem. Set

LØR­DAG 5. MARTS 2016 i det per­spek­tiv var det ær­ger­ligt, at vi måt­te und­væ­re Ras­mus Würtz. Det ini­ti­a­tiv han al­tid er ga­rant for, mang­le­de vi mod OB. Lad mig én gang for al­le slå fast: Vi ta­ler ik­ke om guld i AaB. Og slet ik­ke eft er ne­der­la­get mod OB, « sag­de han.

Eft er en må­l­løs før­ste halv­leg score­de Ras­mus Fester­sen fyn­bo­er­nes sej­rs­mål 10 mi­nut­ter eft er pau­sen.

» Jeg gled fri af Kas­per Pe­der­sen, og fra en spids vin­kel ham­re­de jeg bol­den i mål. Skønt at se den stry­ge ind i net­ma­sker­ne. Det var vel mit

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.