En guldsnak’

BT - - SUPER LIGA -

LLØØRRDDAAGG 5 5. M. MARATRST 2S0 210616 mål­in­stinkt, der her vi­ste sig, « sag­de Ras­mus Fester­sen med et smil eft er sæ­so­nens 11. fuld­træff er.

» Min per­son­li­ge mål­sæt­ning for sæ­so­nen var 10 mål. Nu må jeg i gang med en re­vur­de­ring. Men dej­ligt at vi vandt. Nu kan vi kig­ge opad i ta­bel­len, og mål­sæt­nin­gen er klar: Vi skal ero­bre en so­lid pla­ce­ring mel­lem num­mer fem og ot­te. Det fø­ler jeg er re­a­li­stisk. I au­gust tab­te vi 1- 5 i Aal­borg mod AaB. Nu vin­der vi 1- 0. Det er be­vis på, at vi som hold eft er en vak­len­de start har få­et bed­re styr på or- ga­ni­sa­tio­nen, « sag­de Ras­mus Fester­sen.

OB- træ­ner Kent Ni­el­sen ro­ste si­ne trop­per.

» Vi spil­ler mod et godt AaBhold me­get kon­trol­le­ret. Ik­ke mindst de­fen­sivt. Nu har vi i de før­ste to kam­pe eft er vin­ter­pau­sen ero­bret fi re po­int. Drop så den guldsnak. Det er ik­ke os men me­di­er­ne, der har blæst den op Det er god­kendt. Men set fra min syns­vin­kel kun­ne vi fak­tisk godt ha­ve haft seks. Vi spil­le­de en god an­den halv­leg for en uge si­den mod AGF, men vandt ik­ke, for­di vo­res spil ik­ke fun­ge­re­de de før­ste 45 mi­nut­ter, « sag­de Kent Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.