1,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nor­malt er det me­get svært at gå imod Pa­ris SG, men det­te kun­ne godt væ­re det rig­ti­ge tids­punkt at gø­re på. Med Chel­sea al­le­re­de på ons­dag væl­ger træ­ner Laurent Blanc med stor sik­ker­hed at luft e en mas­se re­ser­ver - det gjor­de han og­så før den før­ste kamp mod Chel­sea, og den­gang blev det 0- 0 med re­ser­ver­ne hjem­me mod Lil­le. Mont­pel­li­er er ik­ke no­get fan­ta­stisk hold, men de er godt kø­ren­de for ti­den med tre sej­re i træk, og mod et PSG- hold med man­ge re­ser­ver, er det svært at se, at vær­ter­ne skal væ­re så sto­re fa­vo­rit­ter, som til­fæl­det er.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.