Qu­i­ck­ie

BT - - KORT NYT -

Det ta­ger kun 3 mi­nut­ter... at få hud med glød via Bi­o­t­herms mul­ti­funk­tio­nel­le ( ma­ske og skrub) mud­der­ma­ske – ’ Won­der Mud’. Ma­sken in­de­hol­der mi­ne­ral­rigt rhas­soul- ler, der ren­ser hu­den i dyb­den og mind­sker po­rer­ne. Hu­den po­le­res blidt med abri­ko­sker­ner, når ma­sken fjer­nes. Al­le hud­ty­per kan væ­re med på ler- lø­jer­ne. 390 kr. Ma­ga­sin. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.