Jør­gen de My­li­us

BT - - INTERVIEW -

• Født 5 marts 1946. • Blev ma­te­ma­tisk stu­dent fra Østre Bor­ger­dyd i 1964. • Var gift med gra­fi­ker Jyt­te de My­li­us fra 1975- 1995. Sam­men har de Lou­i­se ( 45 år), So­fie ( 40 år) og Oli­ver ( 30 år). • Gif­te­de sig i 2003 med tand­læ­ge, In­ger de My­li­us, som han har pi­ger­ne Ro­se ( 14 år) og Ca­mill ( 10 år) med. • Des­u­den bonus­far til Clau­dia ( 19 år). • Har ar­bej­det som jour­na­list si­den 1968 – al­tid med mu­sik­ken som om­drej­nings­punkt. Har ar­bej­det det me­ste af ti­den for DR, men har og­så skre­vet i bl. a. BT og Berlingske. • Sen­der hver dag en ti­mes ’ Hit­hou­se’ på DRs P5 fra kl. 18- 19. • Op­træ­der des­u­den som dj, fored­rags­hol­der og kon­fe­ren­ci­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.