Hu­ske­r­e­gel 1

BT - - TEMA -

• Man­ge si­tu­a­tio­ner kan ska­be kon­flikt og fru­stra­tion. Of­te hand­ler det om, at bar­net ik­ke gør, som man be­der det om. Som for­æl­dre skal vi sør­ge for at væ­re på vo­res barns si­de. Vi skal ik­ke væ­re på hver sit hold – for så bli­ver bar­net de­fen­sivt. I ste­det skal vi ha­ve dem til at lyt­te og fø­le sig tryg­ge. Vi skal hol­de godt øje med de si­tu­a­tio­ner, hvor de ik­ke fø­ler sig go­de nok, kun vil gø­re ting, de i for­vej­en er go­de til, når de brok­ker sig el­ler mi­ster in­teres­sen – i det he­le ta­get når de sprin­ger over, hvor gær­det er la­vest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.