Hu­ske­r­e­gel 2

BT - - TEMA -

• P åvirk dit barn i en bed­re ret­ning. Det er nu, du skal læ­re dit barn en af de al­ler­vig­tig­ste vær­di­er – at det svæ­re valg er det go­de valg. Børn vil al­tid sø­ge det let­te­ste. Der­for skal de læ­re, at det er, når det er al­ler­svæ­rest, at de læ­rer mest. Sig f. eks. til dit barn: ’ Man læ­rer me­re, når det er svært, end når det er nemt, så jeg sy­nes klart, at du skal gø­re det. Det kan jo højst gå galt’. Fra forsk­ning ved vi, at når børn for­står dét bud­skab, så bli­ver de vil­li­ge til at op­sø­ge ud­for­drin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.