3 Op­le­ver pres:

BT - - TEMA -

» Pres er godt. Det kom­mer, for­di der er man­ge ting, man ger­ne vil. Men vi skal ta­le om, hvor­dan du kan ny­de det un­der­vejs. Hvad tæn­ker du? Fø­ler du, at der er me­get, du skal le­ve op til? Jeg tæn­ker, at vi skal be­gyn­de at fejre al­le vo­res fejl­ta­gel­ser her­hjem­me, så du kan mær­ke, at det er helt o. k. Hvor­dan vil­le det væ­re? «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.