4 Bli­ver nervøs:

BT - - TEMA -

» Nervø­si­tet be­hø­ver ik­ke at væ­re et pro­blem. Men det er ba­re vig­tigt, at stem­men i dit ho­ved ik­ke si­ger det ’ for­ker­te’ til dig. Hvad ple­jer den at si­ge? Hvad vil­le du øn­ske, at den sag­de? Hvad skal der til for, at du si­ger det til dig selv næ­ste gang? «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.