6 Har svært ved at kon­cen­tre­re sig:

BT - - TEMA -

» Hvad for­sty rrer dig? Jeg har lagt mær­ke til, at du godt kan kon­cen­tre­re dig ( giv ek­sem­pel). Hvad gør du i de si­tu­a­tio­ner? Hvor­dan kan du bru­ge det nu? «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.