M

BT - - SLANK -

otion er no­get af det al­ler­svæ­re­ste, « si­ger Rik­ke Brøn­dum, da BT spør­ger, hvor­dan det går med ku­ren. På to må­ne­der har den 40- åri­ge Rik­ke Brøn­dum tabt seks til syv ki­lo.

We­e­kend - 05.03.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.