Ar­bej­de:

BT - - SUNDHED -

• Man­ge ser en stør­re vær­di i at bli­ve læn­ge­re på ar­bej­det end at gå til ti­den og få mo­tio­ne­ret. Vi er ban­ge for, hvad kol­le­ga­er­ne el­ler che­fen tæn­ker, hvis vi ta­ger træ­ning­s­tø­jet på og går klok­ken 16. • Spørg dig selv: Hvor slemt er det, at jeg går til ti­den? Må­ske tæn­ker de an­dre: ’ Sejt, at hun pas­ser godt på sig selv’. El­ler: ’ Fedt, at hun sæt­ter nog­le græn­ser.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.