Over­spring:

BT - - SUNDHED -

• Man­ge si­ger til sig selv: ’ Nu fik jeg ik­ke træ­net, så kan jeg li­ge så godt spi­se den cho­ko­la­de­bar.’ • Spørg dig selv: Be­hø­ver jeg at gå ind i den spiral, der fø­rer til det ene ne­der­lag ef­ter det an­det. Men hvis mo­tio­nen fø­les som en be­løn­ning, gi­ver dét ’ at fal­de i’ ik­ke læn­ge­re me­ning, og spira­len bry­des – helt au­to­ma­tisk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.