Drop be­kym­rin­ger

Vind over den pin­li­ge rød­men og stam­men

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Man­ge tror, at be­kym­rin­ger før en so­ci­al op­træ­den vil for­be­re­de dem og gø­re dem me­re ’ klar’. Fak­tum er, at men­tale for­be­re­del­ser har den mod­sat­te ef­fekt. De hol­der nem­lig liv i ang­sten og an­spændt­he­den. Be­slut i ste­det at tæn­ke min­dre, før du skal ud ad dø­ren og af sted til f. eks. job, kur­sus, fest el­ler mid­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.