Tro ik­ke dit in­dre spejl

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Har du no­gen­sin­de hørt el­ler set dig selv på lyd­bånd/ vi­deo og tænkt: ’ Er det vir­ke­lig mig?’. Det er helt nor­malt. På sam­me må­de kan in­gen af os 100 pct. sto­le på vo­res in­dre spejl­bil­le­de, for det vi­ser os ik­ke vir­ke­lig­he­den. Forsk­nin­gen vi­ser, at men­ne­sker med so­ci­a­langst tror alt for me­get på de­res ’ in­dre spejl’. Fø­les det som om, jeg bli­ver to­ma­trød i ho­ve­d­et, må det væ­re sandt. Det be­hø­ver det ik­ke at væ­re. Test dit in­dre spejl ved at op­ta­ge dig selv i en so­ci­al si­tu­a­tion og op­dag, at den to­ma­trø­de far­ve kun er rosa i den ’ vir­ke­li­ge ver­den’ – på op­ta­gel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.