Lad for­ti­den lig­ge

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Man­ge tror, at eva­lu­e­rin­ger ef­ter man har væ­ret so­ci­al øger chan­cen for at frem­stå me­re op­ti­malt næ­ste gang, man er ude. Tan­ken er: ’ Hvis jeg gen­nem­går mi­ne fejl­trin, kan jeg må­ske und­gå dem næ­ste gang. Men du kan ik­ke grub­le dig til at bli­ve en bed­re ver­sion af dig selv. Du kan al­li­ge­vel ik­ke for­ud­se, hvor­dan den næ­ste so­ci­a­le sam­men­hæng ud­spil­ler sig, så hvor­for bru­ge tid på det? Ef­ter- grub­le­ri­er gør dig højst sand­syn­ligt blot de­pri­me­ret og un­der­mi­ne­rer dit selv­værd. Lad for­ti­den lig­ge og kon­cen­trér dig om her og nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.