Hav til­lid

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Man­ge tror, at en øget selv­be­vidst­hed for­bed­rer de­res frem­træ­den so­ci­alt. In­tet kun­ne væ­re læn­ge­re væk fra sand­he­den. Er du me­get selv­be­vidst og kon­trol­le­rer al­le di­ne be­væ­gel­ser, din øjen­kon­takt og hvert et ord, du si­ger for at ly­de så ’ nor­mal’ som mu­ligt, vil du højst sand­syn­ligt vir­ke me­re an­spændt og kun­stig. Hav til­lid til din in­dre ’ au­to­pi­lot’ og be­var i ste­det et yd­re fo­kus. Lyt til hvad de an­dre om­kring dig si­ger. Glem dig selv og lad dig op­slu­ge af den yd­re ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.