Det rø­de ø

BT - - BOG- FIX -

Det kan godt væ­re, du kig­ger eft er det rø­de ø, når du hand­ler, men hvor­dan ser det ud på hjem­me­fron­ten? Gør du det rig­ti­ge? Det spørgs­mål stil­ler ’ Øko­lo­gisk i ha­ven’, der ger­ne vil gi­ve in­spira­tion til dyrk­ning af ha­ven, ko­lo­ni­ha­ven, al­ta­nen, el­ler hvad man nu har. Hvil­ken gød­ning er bedst? Må man slå sneg­le og blad­lus ihjel? Nyt Nor­disk For­lag, 150 kr.

We­e­kend - 05.03.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.