Pe­ter Pe­dal fyl­der 75

BT - - BOG- FIX -

I 1941 kom en nys­ger­rig abe til ver­den. I Dan­mark hed­der han Pe­ter Pe­dal, I USA Curious Ge­or­ge, i Nor­ge Nys­gjer­ri­ge Nils. Æg­te­par­ret Hans A. og Mar­gret Rey teg­ne­de og skrev de op­rin­de­li­ge hi­sto­ri­er. Si­den er et væld af nye for­tæl­lin­ger kom­met til, i an­led­ning af ju­bilæ­et ud­kom­mer de ori­gi­na­le hi­sto­ri­er nu i ind­bun­det ud­ga­ve. Gyl­den­dal, 250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.