Suc­ces

BT - - NYHEDER -

Uber er ble­vet et mil­li­ard­fo­re­ta­gen­de, si­den den ame­ri­kan­ske iværk­sæt­ter Tra­vis Ka­la­ni­ck stift ede taxa­kon­cep­tet i 2009. Uber har ud­kon­kur­re­ret de­le af det etab­le­re­de taxa- er­hverv. Mar­keds­vær­di­en ly­der i dag på 32 mia. eu­ro - 238 mia. dan­ske kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.