Kom­mu­ni­ka­tion:

BT - - NYHEDER -

Skal kun­ne om­sæt­te mær­kesa­ger til ’ one- li­ners’ Skal kun­ne ska­be sam­men­hæng mel­lem dag­li­ge be­slut­nin­ger og lang­sig­tet stra­te­gi Skal tur­de la­de væ­re med at lø­be ef­ter al­le pres­se­mu­lig­he­der, men nø­jes med de nød­ven­di­ge Væ­re god til at fun­dra­i­se Sør­ge for at prin­cip­per op­da­te­res og er i tråd med vær­di­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.